120-dages reglen

 
09-11-2010
Job og uddannelse

Funktionærloven indeholder en bestemmelse om, at det kan aftales, at medarbejderen opsiges med 1 måneds varsel (120-dages reglen) til fratrædelse ved en måneds udgang, når følgende betingelser er opfyldt

- aftalen skal være skriftlig, og den skal være indgået med hver enkelt medarbejder

- medarbejderen skal inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder
have oppe­båret løn under sygdom i i alt 120 dage

- opsigelsen er kun gyldig, når den afgives i umiddelbar tilknytning til udløbet
af de 120 dage, og mens medarbejderen endnu er sygemeldt.

I beregningen af de 120 dage medregnes mellemliggende fridage og helligdage. Delvise sygedage kan medregnes forholdsmæssigt.

 
 
Find information om: regler svar guide guiden
(Hovedkategori: Job og uddannelse)