24-årsreglen

 
09-11-2010
Diverse

24-årsreglen eller 24-årskravet er en regel i udlændingeloven der skal forhindre familiesammenføring, hvis en af parterne i et ægteskab er under 24 år. Reglen omfatter ægteskab og registreret partnerskab mellem udenlandske og danske statsborgere eller andre med dansk opholdstilladelse. Den hindrer ikke indgåelse af ægteskabet, men alene tildeling af opholdstilladelse i Danmark.
De særlige krav knyttet til 24-årsreglen findes i udlændingelovens § 9, stk. 1:[1]
Alder: Begge parter skal være over 24 år.
Tilknytningskrav: ægtefællernes samlede tilknytning til Danmark skal være større end deres samlede tilknytning til et andet land.
Økonomi: Den herboende part skal stille 62.231 kr. som garanti (2010-niveau); vedkommende må ikke have modtaget kontanthjælp i 3 år.
Bolig: Den fælles bolig skal have mindst 20 m² pr. person eller højst rumme to personer pr. værelse. Køkken, entré, bryggers og badeværelser tæller ikke som værelser.

 
 
Find information om: guide guiden svar regler
(Hovedkategori: Diverse)