Barselsorlov regler

 
09-11-2010
Job og uddannelse

Hovedreglen er, at kvinder har ret til fire ugers barselorlov før fødslen og 14 uger efter fødslen. Mænd har ret til to ugers orlov i løbet af de første 14 uger. Herefter har I 32 ugers forældreorlov hver, som I frit kan fordele mellem jer. Det er dog kun i 32 uger af jeres samlede forældreorlov, at I har ret til dagpenge.

Der er mange muligheder for at holde orloven fleksibelt. Dels kan I fordele en stor del af orloven imellem jer, som I ønsker. Dels kan orloven forlænges, eller dele af den kan gemmes til senere i barnets liv.

Dines økonomiske forhold under barselsorloven afhænger af din jobsituation. De fleste har ret til barselsdagpenge i orlovsperioden. En del lønmodtagere har dog ret til løn under en del af orloven.

Du skal som hovedregel kontakte kommunen, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål om barselsreglerne.

 
 
Find information om: guiden regler guide svar
(Hovedkategori: Job og uddannelse)