Billard Skomager regler

 
09-11-2010
Spil

Alle deltagere starter med 60 point og skal forsøge at komme ned på nullet som den første.

Det gælder derfor om at score flest mulige point i et enkelt stød og samtidig forhindre modstanderen i at score.

Udlæg:
Spillerne afgør, hvem der skal begynde ved at støde mod den øverste bande.

Spilleren, hvis bal ligger nærmest den nederste bande, lægger ud i første sæt.

Forløb:
Der spilles bedst ud af tre sæt.

Spillerne støder ét stød ad gangen efter tur og trækker selv de opnåede point fra deres score.

En bal skal i bande, hver gang der stødes, uanset om der spilles rødt eller blegt.

Ryger en rød eller hvid bal uden for spillefladen, betragtes den som bal i hul og giver strafpoint derefter.

Point:
- Væltet kegle: 2 point.
- Konge (midterste kegle) væltet alene: 6 point.
- En hvid bal vælter alle kegler i ét gennemløb: 16 point.
- Rødt (når rød bal rammer begge de hvide): 4 point.
- Blegt (når de hvide baller rammer hinanden): 4 point.
- Hvid bal i hul: 2 point.

Skæve (fejlstød):
- Ved fejlstød tilskrives alle point modstanderen.

- Rød bal vælter kegler efter at have ramt hvid bal og bande, eller er blevet nakket ind: Antal scorede point
- Rød bal i hul: 2 skæve + antal scorede point
- Væltet kegle med kø, hånd eller maskine efter at have ramt stød bal: 6 skæve + antal scorede point
- Direkte stød i kegler med hvid (direktør) eller rød bal: 6 skæve + antal scorede point
- Ingen bal rammer banden: 6 skæve + antal scorede point
- Stødbal rammer ikke hvid bal: 6 skæve + antal scorede point
- Hvid bal røres med køen (”touche”): 6 skæve + antal scorede point
- Rød bal i kegler før hvid bal rammes: 6 skæve + antal scorede point
- Rød bal i kegler efter at ramt bande – men ikke hvid bal (”nakkebal”): 6 skæve + antal scorede point
- Væltet kegle: 2 point

Afslutning:
Et sæt kan kun afsluttes ved, at spilleren vælter kegler, eller hvis modspilleren laver det fornødne antal skæve. Der er ikke efterstød.

 
 
Find information om: regler guide guiden svar
(Hovedkategori: Spil)