Copyright regler

 
05-05-2011
Diverse love

Copyright (på dansk ophavsret) er en rettighed, der er skabt for at beskytte ophavsmænd til nye værker som f.eks. møbler, kunstværker, filmværker, musik (sange, tekster) og litterære værker (bøger) mod at deres ting bliver distribueret, kopieret eller på anden måde anvendet på en måde, som ophavsretshavene ikke ønsker.

Hvornår kan et værk beskyttes under de internationale Copyright regler?

For, at en kunstner kan får copyright, skal hans værk først kunne defineres som et “værk”. Der hersker mange forskellige opfattelser af begrebet “Værk” mellem juridiske forfattere verden over, men der hersker dog en bred og almen enighed om, at originalitet er et krav, for at en ting kan betegnes som et “Værk” og derved beskyttes under reglerne for copyright.

Følgende krav skal derfor overholdes:

Værket skal være frembragt af forfatteren selv med egen skabende kraft
Værket skal bære præg af originalitet

Ophavsloven siger sådan:

Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.

Copyright beskytter den præcise kunsteriske udformning af et værk, dvs. den konrete fremtræde af værket.

Reglerne for copyright kan derfor ikke beskytte mod andre kunstneres afledte idéer og inspiration fra værket, så længe denne handling ikke udføres i ond ånd.

Så længe de to ovenstående krav er overholdt, er der meget få grænser for, hvad der kan beskyttes med copyright regler.

En copyright udløber normalt 70 år efter opretshavende kunstners død.

I tilfælde hvor der er flere kunstnere om værket beregnes de 70 år efter dødsfaldet for den længstlevende kunstner.

Du kan læse mere i ophavsretsloven på link herunder.

 
 
Find information om: guide guiden regler svar
(Hovedkategori: Diverse love)