Golf regler

 
08-04-2009
Sport

Golferens grundudstyr består af et sæt køller (max. 14 under turneringer) og en golfbold. Der spilles på en udendørsbane, der typisk består af 18 huller med en samlet længde på 5-6 km.

Hvert hul har et tee-sted, hvor fra spilles startes og bolden (ofte) placeres (på en lille træ/plastic pind = en tee) og i den anden ende - en green - hvor hullet, markeret med et flag på en stang, som bolden skal i, er. Imellem tee-sted og green kaldes tætklippede græsarealer: fairway, medens arealer med længere græs o.lign. benævnes rough (dog semirough når græsset er relativt kort og grænser op til fairwayen). Dertil kommer forskellige forhindringer som f.eks. bunkers = sandgrave eller vandløb/søer = vandhazarder samt andre naturlige som kunstigt anlagte forhindringer, der gør hullet og spillet mere udfordrende og spændende, f.eks. træer og buske, stier og broer.

Fra tee-stedet gælder det om at slå bolden i hul i færrest mulige slag. Og hver gang man har slået til bolden - eller forsøgt at ramme den - tælles ét slag. Længden af et hul kan variere, men vil typisk være mellem 100 og 500 meter. Et "par 3-hul" er mellem 0-230M. "Par 4" er mellem 231-430 M og "par 5" er 431 M og over. Der findes enkelte "par 6-huller", men de er sjældne. Banens samlede par, er summen af disse par-3,4,5 huller, i alt typisk 72.

"Par" betyder det antal slag en dygtig spiller vil skulle bruge for at komme i hul - både på det enkelte hul og på hele banen. Ideen er at man bruger tre slag på et par 3 hul: Et slag til green og to slag til at komme i hul, 4 slag på et "par 4 hul": 2 slag for at nå greenen og to slag for at komme i hul og tilsvarende på et par 5 hul.

Kommer man i hul på hullets par - siger man at man har scoret en par - hvis man bruger 3 slag mindre end hullets par kaldes det en albatros, 2 slag under en eagle, 1 slag under - en birdie. Bruger man flere slag end par-et kaldes det: plus 1 slag - en bogie, plus 2 slag - en dobbeltbogie, plus 3 slag en tripplebogie - og skulle man være så uheldig at score mere (og det sker jo selv for de bedste) så taler man ikke så meget om det, men noterer blot scoren!

 
 
Find information om: guiden regler guide svar
(Hovedkategori: Sport)