Regler for hundetegn

 
09-11-2010
Dyr

I medfør af § 1, stk. 2, og § 12, stk. 3, i lov om hunde, jfr. lovbekendtgørelse nr. 380 af 26. juni 1969, bestemmes:
§ 1. Ifølge hundeloven skal enhver hund, fra den er 4 måneder gammel, bære halsbånd forsynet med et skilt.
§ 2. Skiltet skal være fremstillet af rustfrit metal eller andet materiale af tilsvarende styrke og holdbarhed. Skiltet skal være solidt fastgjort til halsbåndet.
Stk. 2. Besidderens navn og fulde adresse skal være angivet med letlæselige bogstaver, der skal være mindst 2 mm høje. Bogstaverne skal være påført skiltet ved prægning, indgravering eller på anden lige så holdbar måde.
§ 3. Overtrædelse af § 2 straffes med bøde.
§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1970.

 
 
Find information om: svar guide regler guiden
(Hovedkategori: Dyr)