Regler for kørsel med trailer

 
09-11-2010
Bil og båd

Trailerkort og trailer/påhængskøretøj:

Kørekort til kategori B (almindelig bil) dvs. at du må føre personbil og varebil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.
Du kan føre almindelig personbil samt trailer, hvis du har kørekort til kat. B, og du behøver her altså ikke at have et trailerkort.

Kørekort til kat. B + Trailer med tilladt totalvægt over 750 kg:
Som udgangspunkt må vogntoget samlede tilladte totalvægt ikke overstige 3.500 kg, hvis trailerens samlede tilladte totalvægt overstiger 750 kg. Samtidig må trailerens tilladte totalvægt ikke overstige bilens egenvægt med tillæg af 50 kg.

Eks 1: Dvs. at du kan føre en trailer med en samlede tilladt totalvægt på 1.750 kg, men dette kræver så at bilens egenvægt skal maximum 1.700 kg, traileren skal være 50 kg tungere end bilen. Det samlede vogntog totalvægt bliver herved: 1.700 kg + 1.750 kg = 3.450 kg.

Husk:
· At vogntoget ikke må overstige 3.500 kg.
· At traileren max må være 50 kg tungere.

Kørekort til kat. B + Trailer med tilladt totalvægt på ikke over 750kg:
I modsætning til ovennævnte eksempel må vogntoget samlede tilladte totalvægt overstige 3.500 kg. Bilen må have en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg. Samtidig kan du føre en trailer med tilladt totalvægt på ikke over 750 kg. Dvs. at du kan fører et vogntog med en samlede totalvægt på 3.500 kg + 750 kg = 4.250 kg.

Kørekort til kat. C (Lastbil ) og D (Bus) + Trailer:
Med kørekort til kat. C og D kan du føre trailer med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.

Kørekort til kat. E (stort påhængskøretøj/trailerkort):
Med kategori B/E kan du føre bil og stort påhængskøretøj, der ikke henhører under kat. B. Med kategori C/E og D/E kan du fører stort påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg.

 
 
Find information om: svar regler guiden guide
(Hovedkategori: Bil og båd)