Regler for omsorgsdage

 
09-11-2010
Job og uddannelse

Som offentligt ansat har du - både som mor og far - ret til omsorgsdage. For statsansatte gælder der andre regler for børn født før 1. oktober 2005 - læs mere her.

De samme regler gælder for praksisbioanalytikere ansat under PLA-overenskomsten og i stort set alle de øvrige overenskomster, dbio har indgået med private arbejdsgivere.

Du har ret til 2 omsorgsdage pr. kalenderår - for hvert barn - til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år, inkl. fødselsåret. Du har altså ret til i alt 16 omsorgsdage pr. barn.

Du har ret til omsorgsdage både ved fødsel og ved adoption.

Nyansatte, der har været ledige forud for ansættelsen, og midlertidigt ansatte har også ret til omsorgsdage.

Retten til 2 dage pr. kalenderår gælder uanset tidspunkt for tiltrædelse af stillingen. Dog fratrækkes allerede afholdte omsorgsdage i det pågældende år, hvis du skifter ansættelsessted indenfor aftalens område.

Omsorgsdagene kan placeres samlet, i tilknytning til barns 1. sygedag og som både hele og halve dages fravær. Omsorgsfravær berører ikke adgangen til frihed på barns 1. sygedag.

Hvis du ikke holder omsorgsdagene indenfor kalenderåret, bortfalder de.

 
 
Find information om: regler guiden guide svar
(Hovedkategori: Job og uddannelse)