Regler for periodisk bilsyn

 
08-04-2009
Bil og båd

Et periodisk syn er en konkret, praktisk gennemgang og kontrol af et køretøj med betydning for færdselssikkerheden og miljøet. Færdselsstyrelsen indkalder køretøjer til periodisk syn. Almindelige personbiler under 3.500 kg. skal som hovedregel til syn hvert andet år, første gang 4 år efter første registrering. Udover indkaldelsesbrevet og eventuelle supplerende attester skal du ikke medbringe andre dokumenter til synet.

Ved det periodiske bilsyn foretager bilsyn-stedet en kontrol af om bilen er god stand i henhold til loven. Bilen bliver synet for fejl, der mindsker bilens sikkerhed, og bilen bliver synet for om den fourener for meget. Efter bilsynet udformer synsmanden en synsrapport, hvor eventuelle fejl og mangler ved bilen bliver noteret.

Hvordan bilen bringes til synshallen er op til dig selv. Det behøver ikke være bilens ejer, der kører bilen til bilsyn. Det kan sagtens være en ven, et familiemedlem eller mekanikeren.

§2-syn (paragraf 2 syn) - politi-indkaldt bilsyn

Hvis man bliver stoppet af politiet på gaden, og de vurderer at bilen er i risiko for at være i ulovlig stand, så kan politiet indkalde bilen til et paragraf 2 (§2)-syn. Et §2-syn foregår ligesom et almindeligt periodisk syn, hvor hele bilen tjekkes.

 
 
Find information om: guide svar guiden regler
(Hovedkategori: Bil og båd)