Regler om pas

 
16-03-2011
Rejser

Rejser til Norden
Da de nordiske lande har en fælles pasunion, skal du som dansk statsborger ikke medbringe pas for at komme ind i andre nordiske lande (Norge, Sverige, Finland og Island). Du skal dog stadig kunne identificere dig, når du opholder dig i udlandet, så medbring alligevel en form for legitimation.

Rejser i Schengen-lande
Danmark er sammen med en række andre lande med i Schengen samarbejdet. Dette betyder, at når du rejser til Belgien, Frankrig, Grækenland, Italien, Luxembourg, Holland, Portugal, Tyskland, Spanien eller Østrig, skal du ikke vise pas. Men da du skal kunne bevise dit statsborgerskab, skal du alligevel medbringe dit pas, når du opholder dig i et Schengen-land (gælder ikke de nordiske lande).

Rejser til andre lande
Rejser du uden for norden og Schengen-området, skal du altid medbringe dit pas, ellers risikerer du at blive afvist ved grænsen. Når du vender tilbage til Danmark, risikerer du desuden at få en bøde.

Regler for udlændinge
Der gælder andre regler for udlændinge, der bor i Danmark end for danske statsborgere. For udlændinge fra Schengen-området, som skal rejse til et Schengen-land gælder samme regler som for danske statsborgere. Udlændinge fra EU kan dog ikke komme ind i et nordisk land uden at medbringe pas.

For udlændinge fra andre lande gælder det, at de skal vise pas både ved indrejse i nordiske lande, Schengen-lande, samt andre lande.

Børn og pas
Børn skal have deres eget pas uanset alder.

For at få udstedt et pas til dit barn skal indehaverne af forældremyndigheden udfylde en samtykkeerklæring sammen med resten af ansøgningen. Barnet, du søger pas til, skal være til stede ved ansøgningen. Når du søger om pas til dit barn, gælder de samme regler for fx foto som for pas til voksne. Bemærk, at hvis barnet er indskrevet i forældrenes pas før 1. oktober 2004 og stadig er under 15 år, skal det i udgangspunktet ikke have eget pas. Men der er lande, som ikke accepterer, at et barn er indskrevet i forældrenes pas. For eksempel skal dit barn have sit eget pas, hvis I gerne vil rejse ind i Bulgarien eller USA. Er du i tvivl, kan du henvende dig til dit rejsemåls ambassade i Danmark.

For børn og unge er prisen 115 kr. (2011), og gyldighedsperioden er to år for 0-2-årige og fem år for 2-18-årige.

Rigspolitiet om udvalgte landes forhold til børnepas (nyt vindue)

Børn og unge under 18 år kan nægtes indrejse
Hvis dit barn under 18 skal ud at rejse, og du som forælder eller værge ikke skal med, kan dit barn risikere at blive nægtet indrejse i nogle lande.

Der findes endnu ikke en liste over, hvilke lande det drejer sig om. Derfor er det en god idé at kontakte ambassaden eller konsulatet for det land, dit barn skal rejse til inden afrejse for at høre hvilke regler, der gælder, når børn og unge under 18 rejser ind i landet uden deres forældre eller værge.

Mistet pas
Mister du dit pas i Danmark, kan du få udstedt et nyt i et kommunalt borgerservicecenter.

Mister du dit pas i udlandet, kan de danske ambassader udstede et midlertidigt pas. Du skal dog først melde tabet til en lokal politistation, da ambassaden skal se en kvittering for anmeldelsen.

Kilde: Politiet

 
 
Find information om: svar regler guiden guide
(Hovedkategori: Rejser)