Regler om skorstene

 
09-11-2010
Bolig og byggeri

Du behøver normalt ikke at søge kommunen om en byggetilladelse, hvis du vil opføre en ny skorsten. Men du har pligt til at orientere kommunen om skorstensbyggeriet.

Når du opfører en skorsten, skal skorsten og røgrør etableres på en sådan måde, at der ikke opstår fare for brand, eksplosion, skadelig kondens, forgiftning eller andre sundhedsmæssige gener.

Du må gerne selv sætte skorstenen op, men det er et krav, at skorstenen efter opsætning skal godkendes af skorstensfejeren, inden du tager den i brug.

Alle skorstensdele skal være MK-godkendte efter de krav til materialer og konstruktioner, som fremgår af bygningsreglementet. En stålskorsten skal desuden være CE-mærket efter Dansk Standard.

Opførelsen af skorstenen skal altid ske i henhold til leverandørens anvisninger, og skorstenen skal altid opføres mindst 2,5 meter fra skel.

Bygningsreglementet stiller en lang række krav til udformningen af skorstene.
Du kan læse mere om, hvordan du opfylder kravene, i "Anvisning om bygningsreglementet", SBi-anvisning 216.

 
 
Find information om: svar guiden regler guide
(Hovedkategori: Bolig og byggeri)