Retsinformation

 
17-06-2011
Nyttige links

retsinformation.dk giver adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. Fra retsinformation.dk kan du søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser, cirkulærer m. v.), der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder), og i Folketingets dokumenter. Alle dokumenterne er indlagt i Retsinformations databaser, bortset fra de af Folketingets dokumenter, der vedrører Folketingets forhandlinger og § 20 spørgsmål. Fra de enkelte lov- og beslutningsforslag på retsinformation.dk er der etableret dybe links til Folketingets forhandlinger på Folketingets netsted. Hvis du ønsker at søge i Folketingets forhandlinger, selvstændige redegørelser og svar på skriftlige § 20 spørgsmål kan dette indtil videre kun ske på Folketingets netsted.

Retsinformation.dk opdateres mindst een gang i døgnet med de nye eller ajourførte dokumenter, Folketinget og ministerierne har frigivet siden sidste opdatering. I praksis vil det ofte ske, at retsinformation.dk bliver opdateret hyppigere.
Det overordnede formål med det statslige retsinformationssystem, som fra 1. januar 2008 udover retsinformation.dk vil omfatte netstederne lovtidende.dk og ministerialtidende.dk, er at sikre, at der findes eet sted, hvor borgere, virksomheder og offentlige myndigheder kan få adgang til alle normerende forskrifter og fra den 1. januar 2008 også Lovtidende og Ministerialtidende i elektronisk form.

 
 
Find information om: guide guiden svar regler
(Hovedkategori: Nyttige links)