1 - 3: Nyeste Køb og salg
 
Køb og salg
 
Regler for gavekort og tilgodebeviser
(Køb og salg > Køb og salg)


Forældelsesfristen på gavekort og tilgodebeviser er tre år, medmindre der er aftalt en kortere frist I mange forretninger er det almindeligt at udstede gavekort og tilgodebeviser. Hvis du modtager sådan et, skal du væ...
Køb og salg
 
Aftaleloven
(Køb og salg > Køb og salg)


Aftaleloven fastsætter regler for, hvorledes aftaler indenfor formueretten indgås, herunder regler for anvendelse af fuldmagt. Aftaleloven daterer sig tilbage til 1917, og er resultatet af et fællesnordisk samarbejde om fastl&ael...
Køb og salg
 
Købeloven
(Køb og salg > Køb og salg)


Købeloven er en lov der regulerer kunders ret i forhold til detailhandel eller andre sælgere af varer og tjenesteydelser. Den har bl.a. fastsat bestemmelser om returret, garanti og reklamationsret. Reklamationsretten er f.eks. fastsat ti...

Nyt kørekort
Betingelser for at kunne tage kørekort til en bil er: Du kan starte med at tage kørekort 3 mdr. før du fylder 18 år. 1 mdr. før du bliver 18 år kan du gå op til teori prøven. Lovpakken: ...

Hvis du har du materiale til katagorien "Køb og salg" så indsend det til os. Hovedkategori: Køb og salg