1 - 3: Nyeste Køb og salg
 
Køb og salg
 
Regler for gavekort og tilgodebeviser
(Køb og salg > Køb og salg)


Forældelsesfristen på gavekort og tilgodebeviser er tre år, medmindre der er aftalt en kortere frist I mange forretninger er det almindeligt at udstede gavekort og tilgodebeviser. Hvis du modtager sådan et, skal du væ...
Køb og salg
 
Aftaleloven
(Køb og salg > Køb og salg)


Aftaleloven fastsætter regler for, hvorledes aftaler indenfor formueretten indgås, herunder regler for anvendelse af fuldmagt. Aftaleloven daterer sig tilbage til 1917, og er resultatet af et fællesnordisk samarbejde om fastl&ael...
Køb og salg
 
Købeloven
(Køb og salg > Køb og salg)


Købeloven er en lov der regulerer kunders ret i forhold til detailhandel eller andre sælgere af varer og tjenesteydelser. Den har bl.a. fastsat bestemmelser om returret, garanti og reklamationsret. Reklamationsretten er f.eks. fastsat ti...

Regler om pigdæk
Regler for anvendelse af pigdæk i Danmark. Pigdæk er tilladt i perioden 01.11. - 15.04. Skal monteres på alle fire hjul. Sverige: Tilladt i perioden fra 1. september til 30. april. Eller hvis forholdene kræver det. Der ska...

Hvis du har du materiale til katagorien "Køb og salg" så indsend det til os. Hovedkategori: Køb og salg