1 - 3: Nyeste Bolig og byggeri
 
Bolig og byggeri
 
Regler for snerydning
(Bolig og byggeri > Bolig og byggeri)


Sne og is skal fjernes hurtigst muligt. Som grundejer har du som hovedregel selv ansvaret for, at gangarealer på og omkring din grund er ryddet og gruset eller saltet. Forsømmer du dette ansvar, kan du dømmes til at betale erstatn...
Bolig og byggeri
 
Postkasse regler
(Bolig og byggeri > Bolig og byggeri)


En postkasse skal opstilles ved helårsboliger, der er opført med byggetilladelse udstedt efter den 1. januar 1973. Er byggetilladelsen udstedt før 1. januar 1973, er det ikke nødvendigt at opstille en postkasse. I stedet ka...
Bolig og byggeri
 
Regler om skorstene
(Bolig og byggeri > Bolig og byggeri)


Du behøver normalt ikke at søge kommunen om en byggetilladelse, hvis du vil opføre en ny skorsten. Men du har pligt til at orientere kommunen om skorstensbyggeriet. Når du opfører en skorsten, skal skorsten og r&o...

Knallert regler
En knallert må ikke køre hurtigere en 45 km/t (stor knallert) og 30 km/t (lille knallert). Det er ikke tilladt at foretage konstruktive ændringer ved motor og lyddæmpersystem eller ændre udvekslingen mellem motor og ...

Hvis du har du materiale til katagorien "Bolig og byggeri" så indsend det til os. Hovedkategori: Bolig og byggeri