1 - 1: Nyeste Dyr
 
Dyr
 
Regler for hundetegn
(Dyr > Dyr)


I medfør af § 1, stk. 2, og § 12, stk. 3, i lov om hunde, jfr. lovbekendtgørelse nr. 380 af 26. juni 1969, bestemmes: § 1. Ifølge hundeloven skal enhver hund, fra den er 4 måneder gammel, bære halsbånd forsynet ...

Regler for snerydning
Sne og is skal fjernes hurtigst muligt. Som grundejer har du som hovedregel selv ansvaret for, at gangarealer på og omkring din grund er ryddet og gruset eller saltet. Forsømmer du dette ansvar, kan du dømmes til at betale erstatn...

Hvis du har du materiale til katagorien "Dyr" så indsend det til os. Hovedkategori: Dyr