1 - 1: Nyeste Dyr
 
Dyr
 
Regler for hundetegn
(Dyr > Dyr)


I medfør af § 1, stk. 2, og § 12, stk. 3, i lov om hunde, jfr. lovbekendtgørelse nr. 380 af 26. juni 1969, bestemmes: § 1. Ifølge hundeloven skal enhver hund, fra den er 4 måneder gammel, bære halsbånd forsynet ...

Sygedagpenge regler
Sygedagpenge er en økonomisk kompensation for det bortfald af arbejdsindtægt, der opstår ved sygefraværet. Opfølgning i sygedagpengesagen skal medvirke til, at den sygemeldte hurtigst muligt genvinder sin arbejdsevne o...

Hvis du har du materiale til katagorien "Dyr" så indsend det til os. Hovedkategori: Dyr